Φίλοι του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (ΦΙΕΕΤ)

Γ
ια την υποστήριξη του έργου του ΙΕΤΤ δημιουργήθηκε ο πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία Φίλοι του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή {ΦΙΕΤΤ}. Οι ΦΙΕΤΤ αποτελούν ένα πολιτιστικό σωματείο, το οποίο στεγάζεται στην έδρα του Ιδρύματος, στην οδό Κασσαβέτη 18 στην Κηφισιά, και έχει χρήση όλων των χωρών του ΙΕΤΤ για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του. Τον προγραμματισμό και συντονισμό της δράσεως των ΦΙΕΤΤ διευθύνει ένα εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο.

Η ουσία όμως του Συλλόγου είναι το σώμα των μελών του. Σε αυτούς υπολογίζουμε και προσβλέπουμε για την παραγωγή των σκοπων του ΦΙΕΤΤ, που ουσιαστικά συνοψίζονται στην ενεργό υποστήριξη, προώθηση και προβολή του έργου του Ιδρύματος, στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και του κύκλου των υποστηρικτών του και στην περαιτέρω συστηματικής ενεργοποίσηση του για την παραγωγή ουσιαστικού πολιτιστικού έργου.

Με την εγγραφή τους οι φίλοι του ΙΕΤΤ θα απολαμβάνουν προνόμια σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, όπως ειδικές τιμές για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Ιδρύματος και 50% έκπτωση για ενοικίαση των χώρων του για κοινωνικές και εταιρικές εκδηλώσεις.

Ακόμη κι αν δεν έχετε αποφασίσει ακόμη να συμμετάσχετε στον ΦΙΕΤΤ, θα θέλαμε να μας στείλετε την διευθυνσή σας, ταχυδρομική ή ηλεκτρονική, για ενημέρωση σχετικά με τον Σύλλογο και τις επόμενες δραστηριότητες του ΙΕΤΤ, και ελπίζουμε να σας έχουμε σύντομα κοντά μας.