ΚΥΑΝΟΜΟΡΦΑ – Μικροζωγραφική σε αυγό | Σοφία Μακρινού