“Η ισχύς εν τη ενώσει” | Σάντρα Φουρλή – Εύα Σολδάτου