Η διαδρομή του βλέμματος | Ομαδική εικαστική έκθεση