Θάλασσα γένους ελληνικού | Oμαδική εικαστική έκθεση