«Κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει…» | Πολύβιος Ταβουλάρης