«ΓΕΝΕΣΙΣ. Κι εγένετο εσπέρα, κι εγένετο νύχτα, ημέρα μια.» | Άννα Οικονόμου