“Τα Πάντα Ρει” | Εγκαίνια Ομαδικής εικαστικής έκθεσης