Εκδηλώσεις κατά την διάρκεια της έκθεσης” Haunted Souls” του Ανδρέα Θεολογίτη