Μάθε τέχνη…


Πως μπορεί να αξιοποιηθούν εικαστικά οι δεξιότητες που αναπτύσσουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Τι μας διδάσκει για την αισθητική ο νέος κόσμος του social networking;
Πως θα είμαστε ενεργοί σε αυτόν τον νέο κόσμο και ταυτόχρονα προστατευμένοι;
Πως μεταφράζεται ο ψηφιακός κόσμος στον υλικό;

Ένα πειραματικό εργαστήριο αλληλεπίδρασης μεταξύ του εισηγητή ζωγράφου και των συμμετεχόντων εφήβων, όπου ο καθένας διδάσκει στον άλλον την τέχνη του, εκφράζεται δημιουργικά και ανακαλύπτει δυνατότητες έξω από τους περιορισμούς των μέσων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την εικαστικό Καλή Κατσούρη.


 

Παρασκευή 17:00 - 18:30
Θεματολογία συναντήσεων:

1. 09/02/2018 - Το πορτραίτο
2. 16/02/2018 - Η μορφή
3. 23/02/2018 - Ο χώρος
4. 02/03/2018 - Το τοπίο
5. 09/03/2018 - Ο εαυτός
6. 16/03/2018 - Οι σχέσεις
Κόστος συμμετοχής 75€
Κόστος μεμονωμένης 15€